Persondataforordning
Omfattende ny lovgivning er trådt i kraft i maj måned
GDPR - EU Persondataforordningen
I Danmark er der indført omfattende ændringer i lovgivningen i forhold til håndteringen af persondata. Det vil for de fleste virksomheder kræve omfattende ændringer - og lovgivningen er trådt kraft i maj 2018.

Er din virksomhed på plads med hensyn til den nye lovgivning?
Omfattende tilpasning af  persondata behandling
Den nye EU persondataforordning vil for langt de fleste danske virksomheder og organisationer kræve omfattende ændringer.

Loven er "striks" - og det kan medføre ganske betydelige bøder ikke at overholde forordningen. Det er derfor afgørende, at ledelsen "tager bolden" og sikrer, at de rette personer i virksomheden tager hånd om opgaven.

 
Lovgivningens krav 
 1. Loven er gældende nu
  Overblik
  Skab overblik over al jeres data og hvordan I indsamler og gemmer data
 2. Loven er gældende nu
  Beskriv og dokumenter
  Hvilke persondata registreres og hvordan behandler I data? - og er din kerneydelse behandling af persondata skal der udpeges en "Data Protection Officer"
 3. Loven er gældende nu
  Jeres leverandører
  Beskriv hvem der er jeres leverandører (databehandler) og informer om deres IT-sikkerhed
 4. Loven er gældende nu
  Omfattende dokumentation
  Der skal udarbejdes detaljeret dokumentation der beviser at din virksomhed overholder lovgivningen.
 5. Loven er gældende nu
  Persondatabeskyttelse skal indbygges i "alt"
  Persondatabeskyttelse skal indbygges i produkter, services, forretningsprocesser m.m.
 6. Loven er gældende nu
  Det er dit ansvar
  Al dokumentation, sikkerhed og organisatoriske ændringer skal gennemføres inden loven træder i kraft.
IC Gruppens anbefalinger 
 1. Anbefaling
  Data overblik
  Analyser og kortlæg hvilke persondata I behandler, samt hvem der har adgang til disse
 2. Anbefaling
  Hvorfra kommer data?
  Beskriv hvorfra og hvordan data indsamles
 3. Anbefaling
  3. part behandling af data
  Beskriv om I videregiver data/oplysninger - og i givet fald til hvem
 4. Anbefaling
  Hvorledes sikres data?
  Beskriv og dokumenter hvordan og hvor oplysninger gemmes og sikres mod misbrug
 5. Anbefaling
  Hvordan benyttes persondata?
  Beskriv hvordan og hvorfor persondata benyttes - og data relevans
 6. Anbefaling
  Interne regler
  Dokumenter interne retningslinier for hvornår og hvordan persondata slettes
?Har du brug for hjælp
IC Gruppen kan lede din virksomhed igennem de nye krav fra myndighederne. Vi tilbyder konsulentbistand og erfaringsudveksling til jer - så jeres proces løber mere smertefrit.
Vi kan således tage rollen som sparringspartner eller gennemføre hele processen i virksomheden.